Visie

Sipma realiseert architectuur met een duidelijk karakter. Architectuur die een positieve bijdrage levert aan haar omgeving; die deel uitmaakt van die specifieke omgeving. Natuurlijke elementen als bomen en water zijn onderdeel van het ontwerpproces en zijn, mede, bepalend voor de concepten. Sterker nog, we streven er naar deze elementen steeds optimaal te benutten en optimaal bij te laten dragen aan een ontwerp en het uiteindelijke gebruik. De zon bijvoorbeeld, als warmtebron via gevelopeningen en andere slimme vondsten.

We streven naar gebouwen waar de omgeving trots op is. Gebouwen, ook, die door de jaren heen kunnen anticiperen op onvoorziene en onbekende behoeften en daarmee generaties overleven.

Voor de schil van onze gebouwen maken we zoveel als mogelijk gebruik van duurzame en aardse materialen.