Werkwijze

Korte lijnen

Communicatie speelt bij ons een centrale rol. Door de kleinschalige opzet van ons bureau hebben wij altijd, ieder project weer, persoonlijk contact en persoonlijke aandacht met en voor onze opdrachtgever. Gedurende het hele bouwtraject vindt overleg plaats met de opdrachtgever en staan de uitgangspunten, de wensen en belangen van de opdrachtgever en de mogelijkheden die de locatie de klant te bieden heeft, centraal. Dankzij dit intensieve contact kunnen wij steeds flexibel en adhoc reageren als iets bijvoorbeeld ‘toch even anders moet’.

Het ontwerpproces start altijd met een analyse van het programma van eisen, de locatie en de ideeën van de opdrachtgever en/of de uiteindelijke gebruiker. Dit vormt de basis voor het ontwerp. Een ontwerp dat we steeds weer, gedurende het hele traject, blijven evalueren en bespreken. Want alleen zo krijgt een opdrachtgever dat unieke ontwerp dat geheel op zijn wensen is toegesneden.

Stapsgewijs

Voorlopig ontwerp
Nadat de opdracht is verstrekt heeft de architect overleg met de gemeente om te kijken wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan. Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt en eventueel een globale raming van de kosten.

Definitief ontwerp.
Hierbij wordt dieper ingegaan op materiaalkeuze en specifieke vormgevingsaspecten.

Vergunningen
De plannen worden, in samenspraak met een constructeur en technisch adviseurs, verder uitgewerkt en ingediend bij de gemeente.

Bouwvoorbereiding
De plannen worden tot in detail uitgewerkt met als resultaat een (stabu)bestek en bestektekeningen, op grond waarvan een gedetailleerde begroting gemaakt wordt door één of meerdere aannemers. Deze worden zorgvuldig doorgenomen en in overleg met de opdrachtgever wordt een aannemer gekozen.

Bouwbegeleiding/uitvoering
De architect begeleidt de bouw door regelmatig bezoek aan de bouwplaats. In deze fase zijn er geregeld bouwvergaderingen waarin overleg plaatsvindt tussen de aannemer en architect (eventueel in aanwezigheid van de opdrachtgever). De architect houdt de planning, de bouwkundige kwaliteit en de kosten in de gaten.

Niet het volledige stappenplan hoeft door ons uitgevoerd te worden. De opdrachtgever kan per fase een opdracht bij ons neerleggen.