HEERENVEEN – De Kruiskerk aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen wordt mogelijk het onderkomen van drieëntwintig zorgwoningen voor ouderen die matige tot intensieve 24-uurs zorg nodig hebben en vijf woningen voor partners van zorgbehoevenden.

Dat plan is voorgesteld door een werkgroep. Die deed de afgelopen maanden in opdracht van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Heerenveen onderzoek naar een passende nieuwe bestemming voor het kerkgebouw. 

 

Wanneer de verbouwing van start moet gaan en wanneer het gereed moet zijn, is nog niet bekend. Dat hangt af van het traject van vergunningen, financiering en opzetten van onder andere de exploitatie.

,,Daarom is er zeker nog geen datum aan te geven wanneer de eerste spade de grond in gaat of wanneer wordt begonnen met het afbreken van de oude
bijgebouwen”, zegt Sicor Smits, lid van de werkgroep. ,,We zijn momenteel al een tijdje in gesprek met de gemeente Heerenveen, die dit plan overigens toejuicht.
Uiteraard moeten alle mitsen en maren wel goed besproken en geregeld worden.”

Kosten en exploitatie
Wat de kosten zijn van het plan en hoe de woningen worden geëxploiteerd, moet volgens Smits nog worden vastgesteld. ,,Uiteraard zijn in de calculaties en exploitatie de nodige aannames meegenomen, maar daar zit nog wel de nodige ruimte en speling in. Wel zijn er gesprekken geweest en gaande met partijen die zowel de financiering als de exploitatie op zich willen nemen en anders zal er een gescheiden traject van financiering/realisering en exploitatie in gang worden gezet.”

In het kerkgebouw zelf kunnen door een verbouwing tien woningen worden gerealiseerd. De overige woningen komen ten westen en zuiden van het kerkgebouw en worden via een glazen corridor verbonden met het kerkgebouw. De huidige vorm en het vooraanzicht van de Kruiskerk blijven daarbij behouden. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Sipma uit Heerenveen.

Uit een marktanalyse en financiële verkenning in opdracht van de protestantse gemeente Heerenveen zou gebleken zijn dat de Kruiskerk met bijbehorend perceel geschikt gemaakt kan worden voor de woningen.

Die zijn bedoeld voor mensen die op basis van het persoonsgebonden budget een zorgindicatie vier (beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging, red.) of vijf hebben (beschermd wonen met intensieve dementiezorg, red.).

Monument
De Kruiskerk zelf is sinds 2012 buiten gebruik, nadat de protestantse gemeente de nieuwe kerk Trinitas in gebruik nam. De Kruiskerk is een van de eerste kerken met een geheel betonnen constructie en staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

bron: Heerenveense Courant

Overige nieuwsberichten