De Friesche Olie- en Verfhandel in Leeuwarden begon deze eeuw in een splinternieuw pand op het bedrijventerrein Hemrik. Na zeventien jaar is dat te klein.

Daarom kiezen de directeur-eigenaren Peter en Jan van der Veen voor nieuwbouw. Woensdagmiddag zaten ze bij de notaris. Begin november moet op de nieuwe stek aan de Zuiderkruisweg de eerste paal de grond in, zodat ergens in het voorjaar de deuren van het nieuwe pand open kunnen.

De Friesche Olie- en Verfhandel levert coatings en lakken aan de industrie en de bouwbranche. Zeker de helft van de handel wordt echter bepaald door de watersport. Tegenwoordig levert de onderneming ook scheepslak, plamuur en primers aan bouwers van megajachten, maar de ondernemers koesteren nog altijd de vloot van de kleinere zoetwaterkruisertjes, een markt waar de groothandel groot mee is geworden.

Binnenstad

Het handelsbedrijf startte in 1939 in de Leeuwarder binnenstad. ,,Onse ome Auke het noch met 'e honnekar lopen’’, vertelt Jan van der Veen, die net als broer Peter zijn Liwwadders afwisselt met Fries en Nederlands. Peter: ,,Mei myn mem praat ik Frysk, maar as ik in Zeeland ben, sech ik ut ok faak in ut Liwwadders.’’

In het jaar 2000 maakte de de Friesche Olie- en Verfhandel vanaf het Vliet de sprong naar de Hemrik. Ook buurbedrijven als stoomketelfirma Henny van Duuren en Van der Meulen Konstructiebedrijf verhuisden destijds naar het bedrijventerrein. ,,Dat vonden wij wel gezellig’’, zegt Jan.

Nu er een compleet nieuw wegennet rondom de Friese hoofdstad is gekomen, lijkt dat bedrijventerreinen misschien wat minder gunstig gelegen, maar de broers blijven de Hemrik trouw. Waarom? ,,Dat fielt goed’’, zegt Peter. ,,Ik soe ek net oan de westkant fan Ljouwert wenje wolle.’’ Jan: ,,Wy hearre oan dizze kant fan de stêd.’’

Logistiek

Evenzogoed wordt de logistiek steeds belangrijker. Tot voor een paar jaar terug mocht een lading verf voor Amsterdam best drie dagen op zich laten wachten, tegenwoordig moet het á la minuut geleverd. Om die snelle levertijd te kunnen garanderen, breiden de Leeuwarders hun opslag stevig uit. Ze willen geen nee verkopen.

,,We kunnen nu 18 ton bergen, maar dat wordt straks 50 ton’’, vertelt Jan. In de nieuwbouw, ontworpen door Sipma Architecten in Heerenveen, komen vier brandwerende bunkers. Toen de beide broers de onderneming van hun vader overnamen, stonden er zes medewerkers op de loonlijst, vandaag de dag zijn het er veertien. ,,Binnen vier jaar kunnen dat er zomaar twintig zijn. Vroeger hadden we een man op het magazijn zitten, daar zitten nu vijf fulltime.’’

bron: Leeuwarder Courant

Overige nieuwsberichten