De subsidiepot voor de aankleding van de wal langs het Polderhoofdkanaal was leeg, dus regelden de Nij Beetsters zelf een knappe pleisterplaats aan het water.

‘Ik haw al regelmjittich oerbuorlju’’, grapt voorzitter Pieter Nauta van Plaatselijk Belang Nij Beets. Hij woont aan de Doarpsstrjitte, pal tegenover de nieuwe pleisterplaats langs het Polderhoofdkanaal dat in juli 2015 weer openging voor de pleziervaart. Hoewel het sanitairgebouw vrijdag pas officieel geopend wordt en de drie nieuwe aanlegsteigers nog niet uitgerust zijn met water- en stroomvoorzieningen, stopt er al geregeld bootjesvolk bij de nieuwe watersporthalte.

‘Oer it kanaal’ heet het project dat Plaatselijk Belang in de zomer van 2014 in gang zette om het gebied tussen het Polderhoofdkanaal en openluchtmuseum It Damshûs aantrekkelijker te maken voor toeristen. Een beroep doen op provinciale subsidie voor het Friese Merenproject, waarmee een aantal andere recreatieve voorzieningen langs het kanaal wel werd betaald, lukte niet meer: de pot was leeg.

Voor de Beetsters geen reden om bij de pakken neer te zitten. Nauta: ,,De gemeente seit altyd: as it yn Nij Beets net kin, kin it nearne. Opjaan leit net yn ús aard.’’ Het dorp ging zelf op zoek naar geldschieters en peuterde zo’n 350.000 euro aan fondsgelden en subsidies los. Onder regie van Plaatselijk Belang staken dorpelingen vrijwillig tijd en expertise in het project en op die manier bespaarden ze een flink bedrag.

Zo hielp Heine Lageveen, technisch adviseur van beroep, bij het maken van de tekeningen voor het gebied. Het sanitairgebouw is ontworpen door Sipma Architecten uit Heerenveen. ,,It is in eigenwiis gebouke wurden’’, stelt hij. ,,Krekt sa eigenwiis as ús doarp’’, beaamt Nauta. Samen bekijken de mannen het resultaat van een afstandje, op het puntje van de middelste steigers. Die zijn alle drie een stuk van de wal af geplaatst, om ruimte te laten voor de zeggepollen waarin de beschermde gestreepte waterroofkever graag vertoeft.

Scherp uitstekend over het water is het uit houten balken opgetrokken sanitairgebouw met twee douches, twee toiletten en een grote spoelbak een fraaie blikvanger, concluderen Lageveen en Nauta.

De overkapping ligt vol met zonnepanelen. De opgewekte stroom komt ten goede aan het naastgelegen openluchtmuseum. Als tegenprestatie lopen de leiding van riolering, water en elektra voor het gebouwtje via It Damshûs. ,,Sa hawwe wy in moaie deal makke’’, zegt Lageveen.

De steigers en de watersporthalte, die straks schoon gehouden wordt door medewerkers van een plaatselijke zorgboerderij, zijn bereikbaar via een rolstoelvriendelijk pad. Op twee plaatsen langs het weggetjes zijn zitkuilen aangelegd met uitzicht over de polder.

Met de nieuwe pleisterplaats hoopt Plaatselijk Belang toeristen langer in het dorp te houden. Nauta: ,,Wy hawwe in museum, in swimbad, in supermerk en kafee De Brêge giet aanst ek wer iepen. Reden genôch om in pear dagen te bliuwen.’’

Bron: Leeuwarder Courant

Overige nieuwsberichten