Samen met Woningstichting Weststellingwerf, Jorritsma Bouw, Van Seggeren Installatietechniek, DGMR en Projectengineering Castelein realiseren wij het Design&Build-traject voor de nieuwbouw van 30 Nul-op-de-Meter woningen in UAV-GC.

Hans Jorritsma van Jorritsma Bouw en Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf hebben het contract ondertekend voor deze duurzame opdracht, die ons is gegund vanwege het ontwerp en de visie op energieverbouw.

Groen wonen
Bij dit project draait het om 'wonen in het groen'. Dit heeft niet alleen betrekking op de voorzijde. Het programma van eisen voorziet ook in een gemeenschappelijk groengebied dat aan de achterzijde wordt ontsloten. Hier bevinden zich de achtertuinen en aan deze zijde kan tevens worden geparkeerd.

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met de maat en schaal van de bestaande bebouwing. De toegepaste tijdloze materialen, waalformaat bakstenen en dakpannen passen in het omgevingsbeeld. De circulaire waarde en milieubelasting hebben we meegewogen. In alle voorgevels en deels in de kopgevels komt de lichte kleur terug die visueel zorgt voor een schaalverkleining en daarme voor aansluiting aan de bestaande bebouwing.

UAV-GC = teamwork
Als team bepalen wij de beste bouwmethode voor de 30 nul-op-de-meter woningen. Er ontstaat zodoende een strategische visie met een betere bouwtijd, lagere faalkosten en hogere kwaliteit voor de huurder.

Jorritsma Bouw zorgt dat de opdrachtgever in het voortraject en tijdens de uitvoering betrokken blijft bij de realisatie van de woningen. In het voortraject maken we een toetsings- en acceptatieplan. Hiermee geven wij inzicht in de wijze waarop wij alles uitvoeren. We maken daarbij gebruik van Systems Engineering (SE). Dit is een manier om alle informatie effectief en inzichtelijk te registeren. Het is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken inzichtelijk maakt voor de opdrachtgever. In de digitale omgeving worden alle wensen en eisen vanuit de vraagspecificatie opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen. Met deze werkwijze geven wij objectief en duidelijk weer dat de woningen voldoen aan de eisen in de overeenkomst.

Tijdens de uitvoering kan Woningstichting Weststellingwerf alle kwaliteitscontroles volgen en alle afstemmingsoverleggen bijwonen. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

Bron: Jorritsma Bouw

Overige nieuwsberichten