SINT ANNAPAROCHIE - De leegstaande Aldi aan de Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie maakt plaats voor een gebouw met vijftien appartementen.

De supermarkt is al verhuisd naar nieuwbouw elders in de straat. Het plan van S&L Projecten Grou voor de oude Aldi bestaat uit vier bouwlagen. Dit vindt welstandscommissie Hûs en Hiem te fors. Het advies is twee bouwlagen toe te staan.

Ondanks het negatieve advies van Hûs en Hiem zet het college van Waadhoeke het bouwplan door. Het college van Waadhoeke meldt in een memo aan de gemeenteraad geen mogelijkheden te zien om aan dit advies tegemoet te komen. Het volume van het appartementengebouw is in overleg met de ontwikkelaar al teruggebracht. ,,Dit is het maximaal te behalen resultaat om het plan ook financieel haalbaar te laten zijn.’’ Het college heeft de bevoegdheid om een procedure te starten om het plan toch te verwezenlijken.

Van 20 naar 15 appartementen
S&L Projecten wilde aanvankelijk twintig wooneenheden realiseren. Omdat dit stedenbouwkundig gezien als te fors werd beoordeeld, is dit teruggebracht naar vijftien koopappartementen. Ze zijn verschillend in omvang. Op de begane grond en eerste verdieping komen kleinere appartementen. Op de tweede en derde verdieping komen penthouses.

Het college ziet de nieuwbouw ook als oplossing voor het ontstaan van een rotte kies op deze plek. De winkel staat sinds eind 2017 leeg en verpaupert steeds meer. In de kern van Sint Annaparochie is bovendien vraag naar appartementen. Op een inloopbijeenkomst over het plan is dat nog eens bevestigd.

De uitvoering wordt gedaan door Grienbouw VOF uit Drogeham, het ontwerp is van Sipma Architecten uit Heerenveen.

Bron: Leeuwarder Courant

Overige nieuwsberichten