Leeuwarden - De bouw van 58 appartementen in en bij de Leeuwarder Adelaarkerk kan definitief doorgaan. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad is voor.

 

In en rond het bijzondere kerkgebouw bij winkelcentrum Bilgaard komen 25 zorgappartementen voor dementerende ouderen en 33 woningen voor cliënten van de GGZ. Omdat de woningen niet allemaal in de kerk passen, kiest ontwikkelaar S&L Projecten voor een groot haakvormig gebouw ernaast en erachter. Het plan is ontworpen door Sipma Architecten.

2015 04 02 Adelaarkerk Leeuwarden

Vorige maand wekten veel politieke partijen nog de indruk dat zij ernstig twijfelden. De weerstand van omwonenenden is namelijk groot en het gebied dreigt dichtgebouwd te raken.

"Huisvesting van de doelgroepen gaf voor ons de doorslag", zei Hein de Haan (PvdA). Dit weegt volgens de grootste partij uiteindelijk zwaarder dan het bezwaar van het massale bouwvolume, waarop zij eerder had gewezen. Het blijkt namelijk moeilijk om elders in de stad geschikte woonplekken te vinden voor dementerende ouderen en mensen met een psychiatrische aandoening. Dit argument weegt ook zwaar voor D66, VVD en VL. "De doelgroep krijgt hdaar een prachtig plekje", zei Sietze Bouma (VVD).

"Wij vinden het een redelijk plan. Wij zijn blij dat de kerk nu verkocht kan worden", zegt Suzanne Scholten (ChristenUnie). Ook voor het CDA speelt dit mee. "It is in finger dy't omheech wiist", benadrukte Symen Tamminga. Wyb Feddema (GBH) vindt het "een volwaardig gedragen plan".

bron: Leeuwarder Courant