Inpassing historische bebouwing Hoofdstraat, 25 appartementen, diversiteit woningtypen, krachtige verschijningsvorm toegang centrum aan westzijde

Opdrachtgever: Woningstichting Weststellingwerf
Jaar van realisatie: 2006