Opwaardering en “fris” herstel van het straatbeeld van traditionele woningbouw blokken. 

Opdrachtgever: WoonFriesland
Jaar van realisatie: 2014